സിജി സമ്മര്‍ ക്യാമ്പ് 2018

കോഴിക്കോട് ചേവായൂര്‍ സിജി ക്യാമ്പസ്സില്‍ മധ്യവേനലവധിക്കാലത്ത് മുന്നാം ക്ലാസ് മുതല്‍ പ്ലസ്ടു തലം വരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സിജി സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ള സമ്മര്‍ ക്യാമ്പിന്റെ ഈ വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു.

കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉന്നമനത്തിനുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും.

 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്:
☎ 8086662005
☎ 8086662004
☎ 8086663008
☎ 8086664001

ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന് സന്ദര്‍ശിക്കുക