CIGI International

Abudhabi

Fazal Mohammed
Ph: +971 505167043
Email: fazal_mohd@yahoo.com

Dubai

Jailaf Abdulla
Ph: +971 05581880033
Email: jefujailaf@gmail.com

Sharjah

Mohammed Sherif
PH: +971 567787355
Email: vkmsherif@gmail.com

Dammam

Najeeb Aranhikkal
Ph: +966 506801259
Email: amnajeeb@gmail.com

Jeddah

Omar Aboobacker
Ph: +966 505687490
Email: omarabubacker@gmail.com

Riyadh

Abdul Jabbar Ibrahim
Ph: +966 505263259
Email: jabbarjcc@yahoo.com

Yanbu

Noushad V Moosa
Ph: +966 594-192309
Email: noushadvm@gmail.com

Qatar

Issuddin
Ph: +974 30193417
Email: issukk@gmail.com

Kuwait

Munawar Mohammed
Email : munawar@hotmail.com

Bahrain

Rafeeq Abdulla
Email: rafeeqabdulla@yahoo.com

Muscat

Dhini Razak
Email: dhini.razak@gmail.com

Salalah

V M Subair
Ph: +968 92812310
Email: vaishiam@gmail.com